Systemy sygnalizacji pożaru SAP, które warto znać!

Zagrożenie pożarowe to jedno z największych niebezpieczeństw, na jakie narażone są obiekty, w których przebywają ludzie i w których gromadzone jest cenne mienie. Pożar szybko się rozprzestrzenia, a jego ugaszenie nie jest łatwe. Z tego powodu warto wdrożyć systemy sygnalizacji pożaru określane skrótem SAP, które pozwalają na wychwycenie zagrożenia w jego wczesnej fazie. Znacznie zwiększa to szanse na skuteczne przeciwdziałanie żywiołowi i minimalizuje ryzyko odniesienia obrażeń przez ludzi. Czym jest SAP i jak funkcjonuje? Sprawdzamy.

Czym jest SAP?

ochrona przeciwpożarowaSAP – to rozbudowany system wczesnego ostrzegania przed pojawieniem się pożaru. Układ składa się z wielu elementów, które są połączone ze sobą. Ich zadaniem jest chronienie pomieszczeń w budynku, w którym system został zainstalowany zarówno powierzchni magazynowych, jak i hal produkcyjnych czy pomieszczeń biurowych i serwerowni.

Instalacje przeznaczone są do chronienia pomieszczeń zamkniętych. System sygnalizacji pożaru SAP działa na dwóch polach.

Po pierwsze, wykrywa we wczesnej fazie pojawienie się pożaru i wysyła ostrzeżenie, po drugie zaś może samodzielnie podjąć niezbędne działania, jak np. gaszenie czy oddymianie.

Elementy budujące system przeciwpożarowy

Systemy sygnalizacji pożaru SAP to układy wielopłaszczyznowe, w których współdziała ze sobą wiele elementów budujących jeden wspólny układ.

(CSP) Najważniejszym komponentem systemu jest centrala. Mówi się o niej jako o mózgu całej instalacji. Pełni ona rolę głównego komputera, który gromadzi wszystkie dane i informacje analityczne, jakie dochodzą z czujników badających stan poszczególnych pomieszczeń i innych elementów systemu. Po przetworzeniu danych, centrala odpowiada za przekazywanie odpowiednich sygnałów do poszczególnych części instalacji, wydając tym samym swoiste polecenia do działania. Sygnały mają charakter sterujący i uruchamiają działanie pewnych procesów, wynikających z wcześniej przyjętego scenariusza pracy instalacji.

(ROP) Drugą ważną częścią instalacji jest tzw. ręczne ostrzeganie pożarowe. Są to guziki ulokowane zazwyczaj w ścianach obiektu, które pozwalają na manualne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego przez każdą osobę znajdującą się w obiekcie. Ich rozmieszczenie ściśle kodyfikuje prawo, narzucając normy dotyczące odległości między poszczególnymi ręcznymi sygnalizatorami. Obecność ROP umożliwia wywołanie reakcji systemu we wczesnej fazie zagrożenia, kiedy tylko dana osoba je spostrzeże, zanim jeszcze czujniki zbiorą stosowne informacje.

Żaden system sygnalizacji pożaru nie obszedłby się bez syren, czyli sygnalizatorów dźwiękowych. Ich działanie jest oczywiste. Kiedy otrzymają odpowiedni komunikat sterujący z centrali, rozpoczynają swoją pracę, którą jest wysyłanie intensywnych i głośnych sygnałów dźwiękowych, których zadaniem jest alarmowanie o zaistniałym zagrożeniu. Syreny informują o konieczności podjęcia działań zgodnych z protokołem postępowania w razie zagrożenia pożarowego wśród, których znajduje się między innymi ewakuacja.

Żeby procesy, które zachodzą w instalacji SAP mogły być urzeczywistnione, system musi posiadać moduły o charakterze sterowania i monitorowania. Składają się na nie elektroniczne układy i schematy, które umożliwiają rozsyłanie komunikatów między komponentami systemu, a także podejmowanie konkretnych działań, przez nie jak np. uruchomienie systemu wygaszania lub oddymiania czy automatyczne otwieranie wyjść ewakuacyjnych.

Choć najważniejszym komponentem systemu jest centrala sterująca, czyli główny komputer przetwarzający wszystkie dane, jej praca nie byłaby możliwa, gdyby nie rozbudowany system detektorów i czujników różnego rodzaju. To dzięki nim, możliwe jest wykrycie zagrożenia. To one zbierają pierwsze oznaki pojawiającego się niebezpieczeństwa i wysyłają informację do centrali sterującej.

Jakie są rodzaje czujników?

Systemy sygnalizacji pożaru opierają się na umiejętnym rozlokowaniu elementów o charakterze detekcyjnym. Są to różnego rodzaju czujniki, których zadaniem jest wykrywanie pierwszych oznak zagrożenia pożarowego, takich jak zwiększona temperatura czy pojawienie się dymu.

Elementy detekcyjne mogą mieć różny charakter.

Optyczne czujki dymu to pierwszy element wykrywania zagrożenia. Jak sama nazwa mówi, ich zadaniem jest wykrycie pojawienia się pierwszej pochodnej pożaru, czyli dymu. Działają one na zasadzie analizy przepuszczenia promienia świetlnego. Kiedy jest on zaburzony, może to świadczyć o wystąpieniu zakłóceń, właśnie w postaci dymu. Nowoczesne czujki dymu potrafią odróżnić zakłócenia w postaci pary wodnej, kurzu czy pyłu, co eliminuje zagrożenie fałszywego alarmu.

Detekcję dymu przeprowadzają także czujki jonizacyjne.

W przeciwieństwie jednak do optycznych detektorów dymu, nie badają one przepuszczalności promieni świetlnych, a ewentualne zmniejszenie prądu jonizacji powietrza, które może być spowodowane pojawieniem się dymu. Wykorzystują one w swojej pracy element o charakterze promieniotwórczym. Mają jednak pewne ograniczenia. Nie mogą bowiem być instalowane w miejscach o podwyższonej wilgoci, a także w pomieszczeniach, w których pojawiają się częste zmiany ciśnienia.

Czujki termiczne mają za zadanie wykrycie niebezpiecznie podwyższonej temperatury, co może być efektem pożaru. Nowoczesne detektory temperatury posiadają zabezpieczenie odróżniające zwiększoną progową temperaturę np. przez działanie pary wodnej, by nie wywoływać fałszywego alarmu. Bardzo ważne są czujki zasysające, które zachwycają olbrzymią czułością. Ich zadaniem jest detekcja spalin. Funkcjonują poprzez zassanie powietrza do specjalnego tunelu analitycznego, w którym badany jest jego skład pod kątem właśnie występowania spalin.

W najbardziej zaawansowanych systemach SAP stosuje się także detekcję płomieni na podstawie podczerwieni. Odpowiadają za to czujki płomienia.

Jak działa system PPOŻ?

Systemy sygnalizacji pożaru nie mają za zadanie jedynie alarmować o zagrożeniu, ale mogą także podejmować konkretne działania, których zadaniem jest likwidacja zagrożenia.

W momencie detekcji niebezpieczeństwa, uruchamiana jest syrena alarmowa, informacja o niebezpieczeństwie automatycznie wysyłana jest do zarządcy budynku, a w niektórych systemach istnieje także możliwość automatycznego zawiadomienia straży pożarnej.

Umożliwia to szybką reakcję, a także bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji budynku na wczesnym etapie, zanim pożar odetnie drogę wyjścia. System ma również zadania funkcjonalne.

Jednym z nich jest podjęcie próby gaszenia pożaru. Jest to możliwe dzięki wysłaniu sygnału sterującego z centrali do urządzeń gaśniczych i systemów tryskaczy.

Inną funkcjonalnością może być automatyczne otwieranie klap dymowych, których zadaniem jest oddymianie pomieszczeń. System może także podjąć inne bardzo istotne działania, jak np. odłączenie pracy niebezpiecznych urządzeń, które mogą przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia.

Chodzi tu o instalacje gazowe czy elektryczne. System może także automatycznie otworzyć wyjścia ewakuacyjne, które ułatwią ludziom opuszczenie budynku.

Regulacje prawne, czyli jakie obiekty powinny wdrożyć PPOŻ?

Systemy sygnalizacji pożaru posiadają szereg regulacji prawnych. W niektórych obiektach istnieje obowiązek wdrożenia takich rozwiązań, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury.

Wśród niektórych budynków, w których SAP musi zostać zainstalowany, należy wymienić: obiekty handlowe i wystawowe przy powierzchni 5000m2 dla budynków jednokondygnacyjnych i 2500m2 dla budynków o więcej niż jednej kondygnacji.

Na liście widnieją także obiekty zamieszkania zbiorowego jak:

 • hotele
 • punkty gastronomiczne na min. 300 osób
 • centra przetwarzania danych o charakterze wojewódzkim oraz krajowym
 • kina dla min. 600 osób
 • teatry dla 300 osób
 • sale sportowe
 • szpitale
 • obiekty użyteczności publicznej
 • porty i dworce
 • biblioteki mieszczące dzieła o charakterze skarbów narodowych
 • zakłady pracy zatrudniające co najmniej stu niepełnosprawnych pracowników
 • archiwa państwowe
 • muzea i zabytki architektury
 • urzędy administracji rządowej.

Tego typu obiekty obłożone zostały nakazem wdrożenia instalacji sygnalizacji i przeciwdziałania pożarowego SAP.

Tutaj znajdziesz dobrą firmę do instalacji systemów przeciwpożarowych PPOŻ: https://systemyzabezpieczen.pro/k/systemy-przeciwpozarowe/

Możesz także skorzystać z usług firmy KSK z Lublina: https://ksk.lublin.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru/

systemy zabezpieczeń lublin

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 - opinie, średnia opinia: 4,67 z 5)
Loading...